Phụ nữ Wakefield

Nhà tài trợ câu lạc bộ: Willow Scott  liễu.scott@apsva.us

Women of Wakefield nhằm mục đích thống nhất và trao quyền cho các cô gái Wakefield. Là một chương trình Chị cả-Chị gái nhỏ, các học sinh lớp trên được ghép nối với các lớp dưới để vừa cố vấn vừa tạo tình bạn. Có các hoạt động hàng tháng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tham dự các sự kiện của trường, dịch vụ cộng đồng, ngủ chung nhóm, ăn tối với nồi lẩu thập cẩm và đêm chiếu phim.

Các cô gái xác định sở thích và ngôn ngữ ưa thích của họ thông qua biểu mẫu google và các cô gái có cùng sở thích sẽ được ghép nối.

Nhiệm vụ của câu lạc bộ này là cung cấp một cách để giúp kết hợp các học sinh lớp dưới vào môi trường Wakefield cả về mặt xã hội và học tập và để làm cho các cô gái Wakefield tự tin và đoàn kết hơn.

Cán bộ Câu lạc bộ: Sophie Gamboa, Chủ tịch; Anne Kumashiro, Phó Chủ tịch; Mercedes Kim, Cán bộ Thư ký Công chúng; Samantha Escobar, Thủ quỹ.