Học viện Tây Ban Nha Quốc tế (ISA)

Logo 2018

Mô hình Dự án Học viện Tây Ban Nha quốc tế (ISA) là mô hình giáo dục song ngữ Tây Ban Nha / Anh mà Bộ Giáo dục và Khoa học Tây Ban Nha phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục của Mỹ và Canada thúc đẩy. Được định nghĩa rộng rãi, đây là mô hình giảng dạy dựa trên chương trình giảng dạy chung của cả hai ngôn ngữ được sử dụng cho giáo dục tiểu học và trung học với tầm nhìn và sứ mệnh:

 1. Khuyến khích sự thành công trong học tập của học sinh trong tất cả các môn học của chương trình giảng dạy.
 2. Giáo dục học sinh các giá trị của giáo dục đa văn hóa để thúc đẩy giao tiếp quốc tế và sự tôn trọng giữa các nền văn hóa khác nhau.
 3. Huấn luyện sinh viên thể hiện bản thân và giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong các mối quan hệ cá nhân của họ và trong môi trường học thuật.
 4. Tạo điều kiện và thúc đẩy sự tiếp cận của sinh viên với các trung tâm giáo dục đại học có uy tín trên khắp Hoa Kỳ, Tây Ban Nha / Châu Âu và Châu Mỹ Latinh.
 5. Chuẩn bị cho sinh viên phát triển nghề nghiệp của họ trong bối cảnh quốc tế.
 6. Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm và các thành phần xã hội khác nhau của cộng đồng trong một dự án giáo dục, tích hợp.

Wakefield High School là một phần của mạng lưới các trường cam kết mạnh mẽ về ngôn ngữ ở Hoa Kỳ và Canada, thực hiện các chương trình hòa nhập tiếng Tây Ban Nha.

Bộ Giáo dục và Khoa học Tây Ban Nha cung cấp các nguồn và chương trình sau cho ISA trên toàn thế giới:

 • Tiếp cận chứng chỉ học thuật kép cho học sinh tốt nghiệp trung học hoàn thành chương trình ISA đầy đủ.
 • Giáo viên thỉnh giảng chuyên ngành, các chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên với Tây Ban Nha
 • Trợ lý ngôn ngữ và văn hóa cũng như quan hệ đối tác với các trường học ở Tây Ban Nha
 • Các khóa đào tạo giáo viên ở các trường đại học Tây Ban Nha
 • Tham gia vào mạng lưới ISA ở Bắc Mỹ
 • Tư vấn sư phạm và hỗ trợ chương trình giảng dạy thông qua giám đốc khu vực được chỉ định

ISA bao gồm một chương trình giảng dạy tích hợp sẽ chuẩn bị cho sinh viên sau này tham gia vào các chương trình quốc tế có uy tín được công nhận để hoàn thành các chương trình giáo dục đại học của họ. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tỷ lệ chính xác do trường xác định, lưu ý rằng mục tiêu là đạt được năng lực viết và nói trong cả hai ngôn ngữ.

Ở Arlington, các trường Du nhập Tây Ban Nha, Francis Scott Key Elementary, Trường tiểu học Claremont, Trường trung học Gunston và Trường Trung học Wakefield, là ISA.