Trường trung học Wakefield thay thế trường tổng hợp

Bắt đầu từ ngày 14 tháng XNUMX, Sân vận động tại Trường Trung học Wakefield sẽ đóng cửa cho công chúng thay thế sân và công việc bảo trì đang diễn ra tại cơ sở. Vui lòng xem thông báo của quận trong liên kết.

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Parks-Projects/Wakefield-High-School-Synthetic-Field-Replacement?transfer=b7ac93e0-5804-4834-891b-ee5541a1db70