Học tập mang tính Cá nhân hóa

Mac trong lớp học

Lợi ích của việc học cá nhân

Mặc dù học tập được cá nhân hóa không phải là mới, nhưng công nghệ đang giúp chúng tôi đạt được những bước tiến lớn hơn để đạt được mục tiêu này và chúng tôi thấy nhiều lợi ích tuyệt vời.

  • Lớp học lấy học sinh làm trung tâm và vai trò của giáo viên là người hỗ trợ để hướng dẫn việc học hơn là chỉ là người gác cổng hay một nguồn kiến ​​thức duy nhất.
  • Thông qua việc học được cá nhân hóa, học sinh được thử thách để suy nghĩ chín chắn và sử dụng các kỹ năng ở cấp độ cao hơn.
  • Học sinh tham gia vào việc học nhiều hơn khi họ có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát việc học của mình.
  • Giáo viên có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức để sinh viên có thể điều chỉnh suy nghĩ và cải thiện công việc của họ.
  • Với các công cụ cộng tác, học sinh và giáo viên có thể giao tiếp dễ dàng cả trong và ngoài trường học.
  • Học sinh đang khám phá những cách sáng tạo hơn để giải quyết vấn đề, thể hiện ý tưởng của mình, tạo ra phương pháp học tập mới và phát triển các kỹ năng làm việc như một phần của nhóm trong lớp học và trên thực tế.

Đây là những kỹ năng cần thiết để thành công trong đại học và nghề nghiệp trong Thế kỷ 21 và APS tự hào mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập chất lượng cao này để chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi cho cuộc sống sau khi học trung học.