Ban nhạc

Wakefield High School Band Department là một tổ chức dành riêng cho sự xuất sắc của âm nhạc. Tất cả học sinh phải sẵn sàng nhận trách nhiệm cần thiết để nâng tầm tổ chức này thành một chương trình âm nhạc “Đẳng cấp Thế giới”. Sự thành công của chương trình của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào làm việc nhóm, tính chính trực và trách nhiệm giải trình. Mỗi thành viên có ơn nhau để luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra một thành tích vượt trội.

Ban nhạc diễu hành Wakefield