Hội danh dự quốc gia

Logo NHS

Philomethean Chapter được thành lập vào năm 1955. Xã hội của chúng ta dựa trên bốn nguyên tắc: học bổng, khả năng lãnh đạo, tính cáchdịch vụ. Các thành viên trong xã hội của chúng ta phải xuất sắc ở cả bốn điểm. Chúng tôi tồn tại không chỉ để thúc đẩy và tạo điều kiện cho các vấn đề học thuật mà còn cung cấp dịch vụ cho trường học và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là một cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo, được các đồng nghiệp, giảng viên của chúng tôi và thế giới bên ngoài Wakefield tôn trọng.

Ứng viên tiềm năng: 

Các đơn đăng ký mở ngày 1 tháng 28 và đóng cửa vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Thủ tục đăng ký và trình độ

Các nhà tài trợ:
Daniel Alpert daniel.alpert@apsva.us