Lãnh đạo Gia đình, Nghề nghiệp và Cộng đồng Hoa Kỳ (FCCLA)

FCCLA là Tổ chức Sinh viên Kỹ thuật và Nghề nghiệp quốc gia duy nhất lấy gia đình làm trọng tâm. Nó thúc đẩy sự lãnh đạo thông qua Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng. Bất kỳ sinh viên nào quan tâm có thể tham gia bằng cách gửi tên của họ.

Trang trình bày video FCCLA

Các nhà tài trợ:
Cô Shaivy Mukherji. & Bà Regina Robinson

Ngày họp (2020-2021): Thứ Ba đầu tiên và thứ ba của mỗi tháng bắt đầu Tháng Chín 22, 2020

Thời gian: 3: 45

* Liên kết Microsoft Teams sẽ sớm được đăng