Buổi hòa nhạc của dàn nhạc mùa đông WHS

Dàn nhạc WHS sẽ biểu diễn Buổi hòa nhạc mùa đông hàng năm của họ vào thứ Ba (12/13).

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối tại WHS Auditorium.

 

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Đơn vị tổ chức

Phaedra Long

Email: phaedra.long@apsva.us