Buổi hòa nhạc của ban nhạc mùa đông WHS

Ban nhạc WHS sẽ biểu diễn Buổi hòa nhạc mùa đông hàng năm của họ vào Thứ Tư (12/14).

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối tại WHS Auditorium.

Ban nhạc

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Đơn vị tổ chức

Henry Jessup