NGƯỜI GIẤC MƠ

Dành cho Thanh thiếu niên và Người cao niên: Không có giấy tờ, DACA, Người xin tị nạn, Người tị nạn, Đồng minh của Sinh viên không có giấy tờ

Đối với năm học 2020-2021, chúng tôi sẽ có các cuộc họp ảo bắt đầu từ ngày 28 tháng 2020 năm XNUMX 

Thời gian: 12:20 trưa - 1:00 chiều

Chủ đề cuộc họp bao gồm:

  • Hỗ trợ lập kế hoạch cho các tùy chọn sau phụ
  • Chia sẻ thông tin về các quyền của bạn liên quan đến các cơ hội giáo dục và lực lượng lao động
  • Xem xét chính sách hiện hành ảnh hưởng đến sinh viên không có giấy tờ
  • Chia sẻ cơ hội học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Chia sẻ cơ hội học cao đẳng và đại học
  • Chuẩn bị cho lực lượng lao động
  • Tương tác với Những kẻ mộng mơ từ các trường cao đẳng / đại học địa phương

Nhà tài trợ: Bà Almada, Ông Cotman và Bà Covarrubias

Tài nguyên:

https://www.dreamproject-va.org/

Đại học Georgetown: Tài nguyên sinh viên không có giấy tờ