apsmain

Quản lí sinh viên

Nhà tài trợ: Cô Snow

Họp: Thứ Năm đầu tháng tại Phòng 1

Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại WakefieldHS_SGA

@WakefieldHS_SGA

WakefieldHS_SGA

Wakefield SGA

@WakefieldHS_SGA
RT @tidslapointe: Tương tác 5k cho Phòng chống tự tử đã thành công lớn. Cảm ơn tất cả những người đã quyên góp và / hoặc đến sáng nay…
Xuất bản ngày 31 tháng 17, 7 44:XNUMX sáng
                    
WakefieldHS_SGA

Wakefield SGA

@WakefieldHS_SGA
RT @ WHS_ItsL17: Doanh số bán vé Prom đã được kéo dài đến thứ Sáu ngày 2 tháng 50! $ 2 mỗi cái và 80 cái với giá $ XNUMX 🎉
Xuất bản ngày 31 tháng 17, 7 44:XNUMX sáng
                    
Theo