Câu lạc bộ đoàn kết

Tham gia câu lạc bộ đoàn kết ủng hộ công lý nhập cư.

Nhà tài trợ: Megan Lordos, Amy Markowitz và Faryal Nasir

Họp: Thứ Ba - Thời kỳ Chiến binh & Bữa trưa C, Phòng A-232