Hiệp hội Danh dự Toán học

Hiệp hội Danh dự Toán học Quốc gia

(Mu Alpha Theta)

http://www.mualphatheta.org/

Mục đích: Để khuyến khích sự quan tâm nhiều hơn đến toán học, để phát triển học bổng và thúc đẩy niềm yêu thích của học sinh trung học.

Trình độ chuyên môn:

  • Học sinh phải học Đại số 2 trở lên
  • 3.0 Điểm trung bình môn Toán (Đại số trở lên) trở lên
  • Học bổng, Lãnh đạo, Tính cách và Dịch vụ
  • Đề xuất của Giáo viên Toán

Các cuộc họp: Thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng

Thành viên mới có thể nộp đơn vào đầu mỗi năm học

Duy trì tư cách thành viên:

  • Duy trì điểm trung bình môn Toán từ 3.0 trở lên
  • Thường xuyên tham dự các cuộc họp
  • Tham gia một cuộc thi Toán mỗi năm
  • Gia sư môn Toán