Câu lạc bộ bình đẳng

Câu lạc bộ Bình đẳng là một không gian an toàn cho sinh viên LGBTQ + và các đồng minh để thảo luận về các vấn đề LGBTQ +, kết bạn và thúc đẩy một cộng đồng bình đẳng hơn. Mọi người đều được chào đón! Các cuộc họp diễn ra vào thứ Hai hàng tuần tại phòng cô Davidson, A104, từ 3: 15-4: 30.

Nhà tài trợ: Bà Davidson và Ông Clisham

Twitter: @wakefielnoughal

Instagram: @wakefielnoughal

Liên hệ chúng tôi: awfielnoughal@gmail.com