Bảo vệ màu

Tham gia Wakefield Color Guard!

 

● Tham gia bảo vệ màu Wakefield!

● Học cách quay cờ, súng trường và kiếm!

● Biết nhảy? Quen với trữ tình, jazz, hay hiện đại? Bạn sẽ phù hợp ngay. Nếu không, bạn có muốn học không? Hãy đến với chúng tôi, có một nơi dành cho bạn

● Không cần kinh nghiệm!

Color Guard đã có hai mùa. Trong suốt Mùa Thu, người bảo vệ da màu biểu diễn trên sân với Ban nhạc diễu hành Wakefield. Sau Fall Guard, Winter Guard biểu diễn với âm nhạc được ghi lại trong một giải đấu trong nhà, cạnh tranh với các lính canh từ khắp Virginia. Wakefield Guard kết hợp với trường trung học Yorktown để tạo thành một đội duy nhất.

Làm thế nào tôi có thể tham gia?

  • Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với giám đốc ban nhạc.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA