Câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)

Câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) của Wakefield được tài trợ bởi cô ngân hàng. Nhiệm vụ của chúng tôi trong Câu lạc bộ ASL là có một buổi giao lưu ý nghĩa giữa các học sinh bằng cách chia sẻ văn hóa khiếm thính. Từ góc độ sinh viên, chúng tôi cũng hướng đến phát triển kỹ năng giao tiếp của mình bằng cách bao gồm các sự kiện xã hội thúc đẩy chúng tôi tương tác thông qua ASL.

ASL

Các cuộc họp tại Phòng C225 (Phòng của Ms. Banks) vào các ngày thứ Hai hàng tuần từ 3:15 đến 4:00.  MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CHÀO MỪNG, không yêu cầu kiến ​​thức ASL trước.