Bỏ qua điều hướng

Chọn trường

Rigor, Mối quan hệ, Khả năng phục hồi, Trách nhiệm, Kết quả

Chào mừng đến với Wakefield

 

Sự kiện sắp tới Xem tất cả "

29 Thứ hai, ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX

Ngày đầu tiên đi học K-12

30 Thứ Ba, ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX

Ngày đầu tiên đến trường PreK & VPI

02 Thứ sáu, ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX

Ngày lễ - Ngày lao động

05 Thứ hai, ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX

Ngày lễ - Ngày lao động

08 Thứ Năm, ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 11: 00 PM

21 Thứ tư, tháng chín 21, 2022

Đêm tựu trường của trường trung học

22 Thứ Năm, ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 11: 00 PM

26 Thứ hai, ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX

Kỳ nghỉ - Rosh Hashanah

Video